Hipertekst - redefinicje

Hipertekst za szeroko rozumiany

Definicje hipertekstu, rozumianego jako niesekwencyjna organizacja tekstu rozbitego na poszczególne segmenty, po których czytelnik nawiguje według własnego uznania, czy też jako bezpośrednie połączenie jednego miejsca w tekście z innym, to przykład definicji opartych na linku. Kładą one szczególny nacisk na fenomen hiperłącza, w zasadzie utożsamiając je z samym hipertekstem.

Definicje te są na tyle pojemne, że zdają się obejmować także teksty drukowane. Rozprawy naukowe, powieści typu "Gra w Klasy" Julio Cortazara czy "Słownik Chazarski" Milorada Pavica, posiadają bowiem bezpośrednie, wbudowane w tekst, odsyłacze. Powieści te są często nazywane protohipertekstami.

Jednak jeśli sięgniemy do źródeł, do definicji hipertekstu podanych przez twórcę terminu - Teda Nelsona, okaże się, że hipertekst jest rozumiany w sposób bardziej szczególny, i mocno powiązany z nowymi mediami. Nelson pisał: “Pozwólmy sobie zatem wprowadzić termin ‘hipertekst’, który oznaczał będzie porcję literackiego lub graficznego materiału połączonego w tak złożony sposób, że nie da się go zaprezentować na papierze"

Pamięć o pierwotnym znaczeniu terminu hipertekst przydać się nam może zwłaszcza wtedy, gdy mówimy lub słyszymy o tym, że hipertekst nie jest niczym nowym, nie jest powiązany z medium komputerowym, jest wręcz starszy od druku i tak stary jak literatura. A jest to powszechne przeświadczenie.