Mariusz Pisarski

Badacz literatury elektronicznej

Research Affiliate,
Washington State University Vancouver
Assistant Professor,
University of Ciril and Methodius, Trnava
Assistant Professor,
University of Information Technology and Managment, Rzeszów

Biogram

Doktor nauk humanistycznych, autor monografii hipertekstu literackiego Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy. Producent, redaktor i tłumacz cyfrowych adaptacji klasyki literackiej, m.in internetowej powieści paragrafowej Bałwochwał na podstawie opowiadań Brunona Schulza, hipertekstowej adaptacji Pamiętnika znalezionego w Saragossie Jana Potockiego, sieciowej powieści kolaboratywnej Piksel Zdrój. Założyciel serwisu i pisma "Techsty. Literatura i Nowe Media”.

Nominowany do nagrody Theodora Nelsona przez amerykańskie stowarzyszenie informatyczne ACM Association for Computing Machinery, stypendysta SAIA (National Scholarship of the Slovak Republic). Uczestniczy w międzynarodowych projektach naukowych w Polsce, Słowacji, USA.  Członek Laboratorium Mediów Elektronicznych na Uniwersytecie Stanowym Waszyngton, Vancouver. Współpracuje z Pracownią Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych Uniwersytetu Warszawskiego, Laboratorium Elektronicznej Literatury LEM, UAM.

Jego praca doktorska o hipertekście (UAM, prof. Bogusław Bakuła) otrzymała I wyróżnienie w konkursie Narodowego Centrum Kultury (2012). Członek Electronic Literature Organization. Stypendysta SAIA (National Scholarship Programme of the Slovak Republic) 2014–2015 w Instytucie Literatury Powszechnej Słowackiej Akademii Nauk.

Książki

Remediation: Crossing Discursive Boundaries, Peter Lang and Veda, Vydavateľstvo SAV, 368s. ISBN 978-3-631-79504-0 (red. wspólnie z B. Suwarą) 2019.

Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy, Korporacja Ha!art, Kraków 2013

Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media, redakcja z Piotrem Mareckim, Korporacja Ha!art 2011

Obsessive Anticipation (chapbook o twórczości Wojciecha Bruszewskiego 2013, wsp. Piotr Marecki)

Michael Joyce. Polski pisarz (Kraków, 2011), ISBN 978-83-62574-40-7 [editor].

Wybrane publikacje i wystąpienia

2018 - 2021

Breakfast with Plato, Dinner with Queen Min. Linguistic Avatars of GPT-3, Konferencja ICAIH  2020 The Third International Conference on Artificial Intelligence Humanities, Seul, Chung-Ang University,   8-14 grudnia 2020.

Awatary samolubnego genu: literackie wizje odległej przyszłości w świetle ewolucyjnego humanizmu Ladislava Kovàča, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozoficzne Aspekty Literatury, Lublin 29.10.2020-

When new media turn old: Towards object-oriented translation of historical digital literature,“World Literature Studies” vol. 1(12), 2020, p. 82-96.

From Messianic Diaspora to Biomedia Avatars. New Traits of Eastern- European Reception of the East: From 18th to 21st Century, International e-Conference on Literature (ICL) “Asian Diasporic Literature: Past, Present and Future” , 29 and 30 July, Georgtown, Malaysia 2020.

Interface Gardens. Towards Experience Oriented Translation of Eastgate Classics Konferencja Translating E-Lit? / Traduire la littérature numérique?, University Paris 8, Paryż 15-16.01.2020

The Kardashian Moment: Hashtag, Selfie and the Broken Internet, “Social Communication” 2019, vol. 4.

Two Ends and One Beginning: Notes on the Future of Writing in the Post-Medial Context, [w:] On the Fringes of Literature and Digital Media Culture. Perspectives from Eastern and Western Europe, red. Irena Barbara Kalla, Patrycja Poniatowska and Dorota Michułka; Brill, Amsterdam 2018.

Digital postmodernism: From hypertexts to twitterature and bots, “World Literature Studies” 9(3) 2017, (41-53).

Twórczość kolaboratywna w literaturze cyfrowej i poza nią: próba uporządkowania, [w:] Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, red. E. Szczęsna, P. Kubiński, M. Leszczyński, Kraków 2017, s. 109–127.

Collaboration in e-literature: From “The Unknown” to “Piksel Zdrój”, “World Literature Studies” 3 vol. 8, 2016 (78 – 89).

The Return of StretchText: From Obscurity to Omnipresence: a Short History of Hypertext's Unsung Cousin after the PRY by Samantha Gorman and Danny Cannizzaro [w:] Literární a knižní kultura v digitálním věku, red. Lenka Pořízková, Martina Navrátilová, Olomouc 2016.

Poetics in Motion. Time and Code in the works of John Caylay and poets of Rozdzielczość Chleba, „Forum Poetyki”, Spring 2016, online [http://fp.amu.edu.pl/poetyka-w-dzialaniu-czas-i-kod-w-poezji-johna-cayleya-i-poetow-rozdzielczosci-chleba/].

Glitch-lit. Odchodzenie od Literatury człowieczej [w:] “Glitch art is dead”, postkatalog wystawy, red. Aleksandra Pieńkosz, Piotr Puldzian-Płucienniczak, Kraków 2016.

Twilight. A Symphony: translation, port, adaptation, “Techsty” 2016, vol.1 , online [http://techsty.art.pl/m10/]

Taroko Gorge. An Afterword to Polish Remixes of the Generator, “Techsty” 2016, vol.1 , online [http://techsty.art.pl/m10/].

2013 - 2015

Literatura open source, "Teksty Drugie" 2015, nr 3, s. 96-116.

Kultura algoritmů?  O nových směrech v humanitních vědách, “Česká literatura (Czech Literature)”, 2015 nr 63/6.

From Storyspace to Browsers. Translating 'afternoon, a story' into Polish, Bibliotheque Numerique, Uniwersytet Paris 8, 2015 [artykuł, ang.]

Semiotyka hiperłącza w: Przekaz Digitalny. Z zagadnień, semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Universitas, Kraków 2015, s. 54-66.

Nowe media – nowe opowieści? Fabułotwórczy potencjał struktur hipertekstowych w: Przekaz Digitalny. Z zagadnień, semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Universitas, Kraków 2015, s. 151-168.

Między językami, kodami, mediami. Przekład cyfrowy – teoria i praktyka [wspólnie z: Ewa Szczęsna, Urszula Pawlicka]w: Przekaz Digitalny. Z zagadnień, semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Universitas, Kraków 2015, s. 54-66.

Kód, udalosť, interfejs. Staré umenie vo svetle digitálneho (umenia) w: Staré a nové rozhrania /*interfejsy*/ literatúry, Ústav Svetovej Literatúry SAV, ed. Bogumiła Suwara, Bratislava 2015.

Wstęp do teorii cyberżulerstwa, "Nośnik" Rozdzielczość Chleba Offline #6, Kraków 2015.

Programowalna obecność. Literatura cyfrowa w Polsce, w: Sztuka i technologia w Polsce. Od cyberkomunizmu do kultury makerów, red. A. Jelewska, HAT Center, Poznań 2014.

Autor i dzieło w kulturze cyfrowej. Na przykładzie twórczości Nicka Montfrota, “Przegląd Kulturoznawczy” 2014, nr 4 (22).

Repurposing Bruno Schulz: from Book to Gamebook – prezentacjach w ramach premiery “ENTER+ Repurposing in Electronic Literature”, Kingston University, London 12.12.2014.

Culture of Algorithms – wykład, Instytut Literatury Powszechnej, Słowacka Akademia Nauk,Bratysława 26. 11. 2014.

Methodological aporias and epiphanies in the studies of electronic literature – wykład, sympozjum " Literatura, technologie, média", Instytut Literatury, Czeska Akademia Nauk, Praga 8. 10. 2014.

Co nam daje literatura cyfrowa? Sztuka dawna i współczesna przez digitalne okulary – wykład, sympozjum "Maszyny Kruszenia Słowa", Akademia im. Jana Długosza, Bratysława 26. 11. 2014.

Przekład hipertekstowy. Teoria i praktyka [E.Szczęsna, U.Pawlicka, M.Pisarski], "Rocznik Komparatystyczny" 2014/5, s.373-395).

Brunon Schulz na cyfrowo. Sieciowa gra paragrafowa "Bałwochwał" i przyszłość adaptacji Schulza na ekranie komputera, w: "Czas Kultury" 2014, nr 1.

On Polish translation of "Sea and Spar Between" by Stephanie Strickland and Nick Montfort [z Moniką Górską-Olesińską], konferencja "Cherchez le texte" Electronic Literature Organization, Paryż 24-27.09,

Startegies of e-poetry in Poland and elsewhere, "e-Poetry", Kingston University, London 17-20.06.2013 [eng].

Dzieło cyfrowe: interprecja i wartościowanie, w: Liberatura, e-literatura i... Remiksy , remediacje i redefinicje, red. M. Górska-Olesińska, University of Opole Press 2013.

From hyperlinks to heartbeat links. Remediating the hyperlink: Storyspace to iPad and beyond, konferencja "Remediacia: w kontexte transcisciplinarity", Bratysława 17.01-18.01.2013.

Startegies of meaning in digital art, International Conference on Communication, Media, Technology and Design, North Cyprus 02-04.05, http://www.cmdconf.net/2013/makale/PDF/49.pdf, [eng]

Od znaczenia do działania i z powrotem: nowe funkcje słowa w cyberpoezji i hipertekście , "Przegląd Humanistyczny" 2012, nr 2 (437).

Poezja poszerzona. Raport z e-poetry, w: "Slovak Review", nr 23, 2013

From Storyspace to Browsers. Translating Michael Joyce's "afternoon a story", "Translating E-Literature", Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, June 12-14, 2012 [eng].

The many faces of digital adaptation, "Quo vadis elektronická kultúra?", Slovak Academy of Science, 26-27.09. 2011 Bratislava [eng].

Gdy medium mówi za siebie. Przemiany opowiadania w formach cyfrowych, w: Media w Literaturze. Literatura w mediach, red. K.Taborska, W. Kuska, Gorzów 2012.

Czar interaktówek. Być (z) dzieckiem w środowisku cyfrowym, "Słowo w sztuce dla dziecka", Poznań 22-25.10.2012.

Gdy software i harware stają się przeszkodą. W stronę archeologii literatury cyfrowej, "Ha!art" 2012, nr. 38.

2011 - 2013

From Storyspace to Browsers. Translating Michael Joyce's "afternoon a story", "Translating E-Literature", Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, June 12-14, 2012 [eng].

The many faces of digital adaptation, "Quo vadis elektronická kultúra?", Slovak Academy of Science, 26-27.09. 2011 Bratislava [eng].

Gdy medium mówi za siebie. Przemiany opowiadania w formach cyfrowych, w: Media w Literaturze. Literatura w mediach, red. K.Taborska, W. Kuska, Gorzów 2012.

Czar interaktówek. Być (z) dzieckiem w środowisku cyfrowym, "Słowo w sztuce dla dziecka", Poznań 22-25.10.2012.

Gdy software i harware stają się przeszkodą. W stronę archeologii literatury cyfrowej, "Ha!art" 2012, nr. 38.

Nowe oblicza adaptacji tekstu w mediach cyfrowych. O polskiej adaptacji powieści hipertekstowej „popołudnie, pewna historia” Michaela Joyce’a, “Slavia Occidentalis” 2011.

Potyczki książki z nowymi mediami, “Magazyn Literacki” [dod. do “Tygodnika Powszechnego”], 02.11.2011

Tekst podminowany, czyli o estetyce hiperłącza, w: Od liberatury do e-literatury, red. Eugeniusz Wilk, Monika Górska-Olesińska, Opole 2011.

New Plots for Hypertext? Towards poetics of lexia, Proceedings of ACM Conference Hypertext 2011, New York–Eindhoven, Sheridian Press 2011. [eng].

Hipertekst a intertekstualność: powinowactwa i rozbieżności, “Porównania” nr 1, 2011.

Struktury empatii, Katalog wystawy “Te[k]sty” Małgorzaty Dawidek Gryglickiej, Galeria Foksal, Warszawa 29.04-15.06 2011.

2003-2010

Dumni, sprytni i goli. Inicjatywy kulturalne w polskim internecie w latach 1998 – 2010, w: Kultura niezależna w Polsce, red P. Marecki, Kraków 2010.

Silva Rerum - A Book of Everything on Anything as a Cybertextual Experience, “Cybertext Yearbook 2010”, ed. R.Koskimaa, M. Eskelinen, Univeristy of Jyväskylä, [http://cybertext.hum.jyu.fi/index.php?browsebook=7, access date: 02.06. 2010], [eng].

In the Textual Caves of Malgorzata Dawidek-Gryglicka. Nonlinearity and Ergodicity in "A Short History of an Accident" and "Definition", “Cybertext Yearbook 2010”, University of Jyväskylä, ibidem. [eng].

Pod warstwą szkła i kryształu. Jak czytamy tekst cyfrowy. “Dekada Literacka” 1 - 2 (239 -240), Kraków 2010, s. 24 - 31 [pl].

A gdybym był literą. Cyfrowe Kaligramy “Liberlandii”, “Ha!art” 2010, nr 1 (30)

Sztucznie generowane fabuły, cz.1 , cz. 2, Ha!art 2011, http://www.ha.art.pl/felietony/1208.

Poetyka ruchomej kry. Wprowadzenie do kinetyki tekstu sieciowego.– Tekst w sieci, vol 1, ed. A. Gumkowska, Wydawnictwo Profesjonalne i Akademickie, Warsaw 2009, p. 93 - 112, [pl],.

Pułapki metodologiczne badań nad literaturą cyfrową , e-Polonistyka, ed. J. S Żurek, A. Dziak, Lublin Catholic University, Poland, 2009 [pl]

Ściągajcie do woli. Abonament na kulturę, “Biblioteka Analiz” 2009, nr 6 (243).

Literackie ADHD jako krytyka kultury sieci, “Techsty” 2009, nr 1 (6).

Czas bohaterów. Badania postaci w komputerowej grze fabularnej, “Homo Communicativus” 3(5) ed. A. Surdyk and J. Z Szeja, Adam Mickiewicz University, Poznan (co-written with Dorota Sikora) 2008 [pl].

Alicja w krainie cyfrowych mediów. W stronę genologii transmedialnej, "Slavia Occidentalis" nr 1, 2008 [pl].

Ja tu a ty tam. Polska powieść hipertekstowa a literacki kanon [współautor Joanna Roszak], w: Polska litera tura najnowsza – poza kanonem, red. Paulina Kierzek, Łódź 2008,

Poezja pod prądem. O poezji cybernetycznej. Katalog do wystawy “Fail.unlimited”, Galeria AT, Poznań, marzec 2008.

Hypertext, a story. Upadki i wzloty powieści hipertekstowej, artpapier 2008, nr 100.

O ewolucji net.artu w dobie YouTube i telefonów wideo, "Kultura Popularna" nr 1 (19) 2008.

Lector in (cyber) fabula. O czytelniku w sieci tekstu, “Techsty” 2008 nr 1 (5).

Koniec Świata według druku. O hipertekstowej powieści Radosława Nowakowskiego, "Ha!art" 2005 nr 20.

Kursy i warsztaty

Interaktywna fikcja w Twine, warsztaty pisania kreatywnego, Laboratorium Elektronicznych Mediów LEM, UAM; kwiecień-wrzesień 2020

Interaktywna fikcja kontra Oulipo, warsztaty pisania kreatywnego, Laboratorium Elektronicznych Mediów LEM, UAM, 11.03.2020

Przekaz Digitalny, kurs akademicki na platformie IBIZA [wspólnie z prof. Ewą Szczęsną i dr Piotrem Kubińskim], Uniwersytet Warszawski, 2015-2019.

Digital Humanities. Tools and Methods, kurs akademicki, Słowacka Akademia Nauk, Instytut Literatury Powszechnej, 2014-2015, Bratysława, Słowacja.

Hipertekst wczoraj i dziś. Warsztaty w ramach cyklu spotkań Hipertekstowo, Katowice Cultural Center, Marzec 2015.

Twine - warsztaty interaktywnej fikcji, Festiwal Ha!wangarda, 2.10.2015, Kraków.

Jak napisać powieść hipertekstową – cykl webinarów dla uczestników grantu „Hipertekst w małym mieście”, Września, Orange Academy 2015.

Litwo, gdzie jest Trynkiewicz – warsztaty poezji generatywnej z wykorzystaniem algorytmów wyszukiwarki Google, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków, festiwal Ha!wangarda 3.10.2014,

Piksel i lira - letnie warsztaty nowomedialne dla autorów, Poznań-Wrocław-Łódź–Warszawa-Kraków 2013.

Pułka kontra Google, warsztaty pisarstwa generatywnego Kraków 07.10, 2012.

Czytanie powieści hipertekstowych, Dom Kultury Józefów, 13.10. 2007.

Poetyka – kurs akademicki, 1999-2000, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1999-2000.

Projekty cyfrowe

Przekaz Digitalny – sieciowa wersja monografii pod redakcja Ewy Szczęsnej z dodatkową zawartością w postaci Pojęciownika: słownika terminów komunikacji cyfrowej: http://przekaz-digitalny.uw.edu.pl/pojeciownik.html[2016]

Michael Joyce, popołudnie, pewna historia, tłum. R. Nowakowski, M. Pisarski Kraków 2011. Redakcja, produkcja i tłumaczenie.

Michael Joyce, Zmrok, Symfonia, tłum. R. Nowakowski, progr. Jakub Jagiełło, Kraków 2011 [redakcja, produkcja, adaptacja, programowanie].

Piksel Zdrój, powieść kolaboratywna online, Jagoda Cierniak, Natalia Jakusiewicz, Monika Kapela, Olaf Keller, Lech Mikulski, Anna Piwowarska, Mariusz Pisarski i Szymon Stoczek, Kraków 2015 [koordynacja, współautor].

Między Morzem a Reją, Stephanie Strickland, Nick Montfort, tłum. Monika Górska-Olesinska, Mariusz Pisarski, "Techsty" 2014, nr 9.

Bałwochwał - online gamebook na podstawie opowiadań Brunona Schulza, Mariusz Pisarski, Marcin Bylak, Kraków 2013. [koncepcja, opracowanie].

Rękopis znaleziony w Saragossie, Jan Potocki, wersja hipertekstowa, ilustracje: Jakub Niedziela [pomysł, opracowanie, produkcja].

Matrioszka, powieść hipertekstowa Marty Dzido, [opracowanie hipertekstowe], Kraków 2013.

Konrad Polak, SCHEMAT, Korporacja Ha!Art 2011. Redakcja, projektowanie hipertekstowe [http://ha.art.pl/hiperteksty/schemat/index.html]

Susan Gibb, Czarne jagody. Nowela hipertekstowa, Kraków: Korporacja Ha!art 2012. Redakcja, produkcja, tłumaczenie.

N. Katherine Hayles, Literatura Elektroniczna: czym jest , “Techsty” 2011 nr 1 (7). Tłumaczenie z Sonią Fizek]

Stuart Moulthrop - Hegiroskop: powieść hipertekstowa. Redakcja, tłumaczenie [http://techsty.art.pl/HGS/index.html]

Judy Malloy - K0cHacK0g0s/ L0ve0ne: powieść hipertekstowa. Redakcja, tłumaczenie. [http://www.techsty.art.pl/malloy/love1.html]

Rh+ – hipertekstowe opowiadanie Joanny Roszak, Techsty 2003. Koncept, produkcja, web design. []

Mark Amerika – Świadomość Hipertekstualna - hipertekst. Redakcja, tłumaczenie. [http://www.techsty.art.pl/amerika/htc1.0.html]

Paul Fournel i Jean-Pierre Enard – Drzewko Teatralne. Tłumaczenie, web design. [ http://www.techsty.art.pl/magazyn2/oulipo/dramat/dramat.html]

Sławomir Shuty - Blok. Redakcja, projektowanie hipertekstowe [http://www.blok.art.pl/].

Witold Mazur - Godło i projektor. Redakcja, projektowanie hipertekstowe [http://techsty.art.pl/magazyn3/hiperfikcje/mazur/godlo.htm ]

dr Muto – Kooky ja Said. Redakcja, projektowanie hipertekstowe. [ http://www.techsty.art.pl/magazyn2/hiperfikcje/muto/start.html ]

Marek Oktawian Bulanowski – Smsy z dnia na dzień. Redakcja, projektowanie hipertekstowe. [http://techsty.art.pl/magazyn3/hiperfikcje/smsy/index.htm]

Edukacja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza:

Studia magisterskie: praca Postmodernizm w krytyce literackiej lat 90. "Czas Kultury", "Fa-Art", "Nowy Nurt",   Obrona: czerwiec 1997


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza:

Studia doktoranckie: praca Hipertekstowe przemiany prozy. Uwarunkowania tekstu w cyfrowym środowisku sieciowym. Obrona: 11.01.2011