Rodzaje linków - hiperłącze temporalne

Link temporalny to odsyłacz właściwy dla video - hipertekstu i hipertekstowych animacji, oparty na zależności czasowej pomiędzy róznymi leksjami, kiedy to w określonym momencie sekwencji narracyjnej pojawia się link do jednego z miejsc docelowych (czasem z podglądem tego miejsca), by po pewnym czasie zniknąć.

Tradycyny hipertekst prezentuje czytelnikowi kilka linków jednocześnie. Kotwicami za pomocą których podczepione są do aktualnie przeglądanego materiału inne węzły tekstowej sieci są elementy graficzne lub podkreślone słowa. Linki, a zarazem możliwości przejścia do innych węzłów widoczne są od razu, jednocześnie. W DreamTime Moulthropa i w video-hipertekście HyperCafe jedna cząstka opowieści postępuje linearnie a możliwości rozgałęzień pojawiaja się w pewnym momencie i w formie podglądu powiąznych z czytanym materiałem fragmentów. Po krótszej lub dłuższej chwili linki temporalne znikają. Dzieje się tak, gdyż znika także, w miarę toku narracji, kontekst, który przywoływał określony link.

Linki tempralne mogą odnosić się do poszczególnych, często alternatywnych klatek aktualnie oglądanej sceny, bądź do zupełnie innych scen. Po raz pierwszy tego rodzaju linki użyte zostały w DreamTime Stuarta Mopulthropa - hipertekście powstałym w programie Hypercard, który pozwalał na wykorzystywanie animacji graficznej. Jednak na szeroką skalę - znalazły one zastosowanie w video - kolażu HyperCafe. Był to wspólny projekt Nicka Sawnhneya, Davida Balcoma, i Iana Smitha.