Systemy Hipertekstowe - GUIDE

System Guide stworzony został przez Petera Browna na Uniwersytecie w Kent w 1982.Jego pierwotną implementację stanowiły stacje robocze PERQ działające pod UNIXem. W 1984 Office Workstations Ltd wydało Guide w wersji komerycjnej. Stąd też program zdobył sobie miano pierwszego systemu hipertekstowego dostepnego na rynku oprogramowania. Wersja 2.0 z 1987 dostępna już była w wersji na Macintosha, póxniej na Windows. Od 1992 roku system Guide firmowany jest przez InfoAccess Inc. Dziś - prawdopodobnie nazywa się on Stellanet Content Menager a producenci chowają tensystem jak kota w worku, owszem, mogą gozaprezentować, ale podczas demonstracji na żywo, w Internecie (www.infoacces.com)

Wersja Guide 3.05 to obsługiwany przez jednego użytkownika dokument hipertekstowy wspierający graficzne formaty PCX i TIFF, video, video dyski, i zewnętrzne wskaçniki. Obsługująca wiele dokumentów funkcja wyszukiwania, 32 obiektowa historia były jedynymi funkcjam. Obsługiwane są wszystkie cztery rodzaje hiperłączy. Italiki, pogrubienia i podkreślenia są sposobami zaznaczania kotwic. Wygląd kotwic można było zmienić, ale tylko za pomocą stylów czcionek. Było to dość niefortunne. Za udaną cechę systemu należy jednak uznać fakt, iż wskaçnik myszy zmieniał kształt najeżdżając na kotwicę. (dla dzisiejszych użytkowników www cecha ta jest niemal nie zauważalna, notabene!). Były możliwe także kotwice graficzne, oraz kotwice niewidoczne. Dokument stworzony w Guide dostępny był w formacie Windows i Macintosh Hyperbook.

Guide, w przeciwieństwie doIntermedii, istnieje nadal. Trudno jednak mówić o jego zaletach i wadach, w związku z tym, że nie ma nawet wersji demo tego cuda. Swoją drogą, już kilka lat temu - kosztowało ono powyżej 500 dolarów.