Espen Aarseth, cybertekst i ergodyczność

Cybertext. Perspectives of Ergodic Literature

Espen Aarseth - autor książki Cybertext. Perspectivess of Ergodic Literature z 1997 roku, która przedefiniowała wczesny okres namysłu nad hipertekstem poprzez wprowadzenie pojęcia dyskurs ergodyczny, które zastąpiło pojęcie nielinearności oraz wprowadzenie kategorii cybertekstu, jako nadrzędnego gatunku wobec hipertekstu, gier komputerowych oraz wirtualnej rzeczywistości, związany jest z uniwersytetami w Bergen i w Kopenhadze.

Od początku obecnej dekady zainteresowania norweskiego badacza skierowały się ku grom komputerowym. Jest on jednym fundatorów i czołowych przedstawcieli ludologii - młodej dziedziny zajmuącej się badaniem gier. Aarseth jest redaktorem naczelnym czołowego pisma ludologicznego Game Studies.

Techsty opublikowały online wstęp do książki Cybertext

Strona internetowa Espena Aarsetha: www.hf.uib.no/hi/espen/

autor M.Pisarski