powrot do hipertekst
 
magazyn
warsztaty
cyborg cafe
gutenberg pub
blog
skrzynka
   
h i p e r k s i ą ż k a :  e-b o o k
               
 
 
   
E-book, czyli książka przeniesiona w elektroniczne środowisko, to pod względem stopnia hipertekstualności forma przejściowa pomiędzy książką drukowaną a hipertekstem. Najczęściej e-book to tekst, który powstał w formie do druku i został wydany w formie książki, jej wersja elektroniczna jest tańsza, lżejsza i bardziej poręczna - jeśli czytana jest w laptopach, palmtopach, telefonach komórkowych czy specjalnych urządzeniach przeznaczonych wyłącznie do czytania e-booków. Jednostką takiego tekstu nadal jest strona (nie leksja), a odsyłacze tekstowe, warunkowe czy losowe są tu najczęściej nieobecne. Nawet tak zwany interaktywny e-book (termin o tyle pusty, że ci, którzy się nim posługują mają na myśli zazwyczaj zwykły, normalny e-book) nie daje czytelnikowi takiej swobody, jaką ma on zasiadając przed hipertekstem. Próbę ożywienia tej martwej pod kątem hipertekstualności formy podjął niedawno Mark America - publikując na stronach alt.x serię artystycznych e-booków. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • pisarze oulipo
 • immersja w hipertekście
 • gry przygodowe

   
 • afternoon, a story
    
     
 • systemy hipertekstowe
 • hipertekstowa nawigacja w praktyce
 • zagubiony czytelnik
 • storyspace
 • hierarchia w hipertekście
 • hipertekst a www
   
 • hiperksiazka
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
   

  copyright (c) techsty 2002