Powieść kolaboracyjna

Możliwość niezwykle prostego współtworzenia jednego tekstu przez wielu autorów, których dzielą od siebie setki i tysiące kilometrów była jedną z najbardziej opiewanych cech medium cyfrowego, zwłaszcza po pojawieniu się w powszechnym użytku Internetu.

Do najciekawszych przykładów powieści hipertekstowej stworzonej przez dwóje lub więcej autorów wypada zaliczyć Forward Anywhere Judy Maloy i Cathy Marshall oraz The Unknown - hipertekstową powieść drogi napisaną przez trójkę autorów: Scotta Rettberga, William Gillespie i Dirka Strattona.

M.Pisarski