Informacje o numerze

ADRES BIBLIOGRAFICZNY: "Techsty" 2008, nr 2 (5), online [http://techsty.art.pl/magazyn/magazyn1.html]

REDAKCJA NUMERU: Mariusz Pisarski, Dorota Sikora, Andrzej Pająk, Emilia Branny-Jankowska

WEB DESIGN: Mariusz Pisarski