Informacje o numerze

ADRES BIBLIOGRAFICZNY: "Techsty" 2009, nr 1 (6), online [magazyn/magazyn1.html]

REDAKCJA NUMERU: Mariusz Pisarski, Dorota Sikora

WEB DESIGN: Mariusz Pisarski