powrot do hipertekst
 
magazyn
warsztaty
cyborg cafe
gutenberg pub
blog
skrzynka
   
k si ą ż k a : m a n u s k r y p t y
               
 
 
   

Pisarstwo w formie manuskryptu z uwagi na to, iż często odczytywane było na głos, bliższe jest literaturze ustnej niż druk, hipertekst z kolei bliższy jest manuskrypotom.

Manuskrypty mają też wpisaną w siebie niepowtarzalność - właściwie nie można znaleźć dwóch takich samych egzemplarzy. Pisarstwo manuskryptowe wykazuje się także większą dozą otwartości niż druk, większą heterogenicznością - łączeniem elementów tekstowych z garficznym, dopiskami na marginesach, skreśleniami itp. Średniowieczne kodeksy wykazywały się szczególnym rodzajem multimedialności - słowu towarzyszyły miniatury, iluminacje, powstała też cała sztuka ilustrowania ksiąg.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Tora
 • Homer
 • Biblia
   
   
 • Coleridge
   
   
 • oulipo: roubaud
   
 • kolaż i montaż w hipertekście
   
 • wirtualna rzeczywistosc - definicje
   
 • hiperksiążka
   
 • hipertekst - definicje
   
 • the well
   
 • hiperfikcja: sunshine `69
   
 • fabuła w hipertekście
   
   
 • historia pisma
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
   

  copyright (c) techsty 2002