Remediacja to proces, który literatura przechodzi od początku swojego istnienia. Proces ten - wyjaśnia Jay David Bolter - polega na zastępowaniu jednego medium, które jest w danym czasie dominującym środkiem rozpowszechniania się literatury, przez medium inne, nowsze. Pewne cechy jednego medium zostają rozszerzone i ulepszone przez inne medium i inną technologię.

Remediacji dokonali Grecy z literaturą ustną, gdy zaczęli ją zapisywać na zwojach papirusu. Papirus angażował w lekturę dzieła kolejny poza uchem narząd ludzkiego ciała: oko, dając w ten sposób słowom nieco inne roszczenie do rzeczywistości. Obie formy rozpowszechniania literatury towarzyszyły sobie przez wieki, śladem remediacji w starożytnych greckich i rzymskich pismach jest ich silne zretoryzowanie, tak jakby pismo ciągle chciało naśladować żywą mowę. Około II wieku naszej ery pojawia się kodeks, który po wynalazku Gutenberga zostaje zremediowany przez druk.

...
Biblia z Mainz: przykład remediacji i przechodzenia jednego medium w drugie przy jednoczesnej kontynuacji. Po lewej - pismo odręczne, po drukiej - drukowane. Tuż po narodzinach druku. [Ze zbiorów Biblioteki Kongresu, za Eisenstein 2005]

David Bolter oraz Richard Grusin kładą duży nacisk na to, by nie traktować remediacji jako procesu odbywającego się li tylko w obrębie literatury. Dotyczy ona bowiem wszelkich mediów wizualnych i dokonuje się wraz z wynalazkami, które media te udoskonalają. Przykładem choćby odkrycie i zastosowanie zasad perspektywy w malarstwie renesansowym, czy - jeden z najdobitniejszych i najbardziej oczywistych przykładów - wynalazek kina.

Szereg następujących po sobie, współistniejących i dopełniających się mediów Bolter dzieli na dwie główne grupy: media przeźroczyste oraz hipermedialne. Te pierwsze mają za zadanie znikać przed odbiorcą ukazując mu jak najwierniej, w ramach swoich środków, reprezentowaną rzeczywistość. Te drugie w swój odmiennie rozumiany przekaz (pokazać prawdę za pomocą wszelkich dostępnych środków) przekaz wprzęgają jak najwięcej rożnych mediów, stając się ich konglomeratem. Przykładem pierwszym może być kino lub wirtualna rzeczywistość, drugim - Internet.

Remediacja dokonuje się na tak zwanym polu pisma. Dla książki drukowanej polem pisma była strona książki. Dla hipertekstu polem pisma jest interaktywny ekran.

Ostatnia aktualizacja:

27.07.2022

Cytuj ten wpis jako:

Mariusz Pisarski (never) Remediacja. "Techsty" 27.07.2022 [].

postmodernizm poststrukturalizm tekst cyfrowy teoria hipertekstu

Mapa połączeń


Legenda

Statystyki


art barth bolter ekran hipertekst historia homer img jednego literatury mainz medium mediów pisma pismo polepisma remediacja remediacji source target techsty teoria test translacja value