Pole pisma

Jay David Bolter- profesor Georgia Institute of Technology, autor książek Człowiek Turinga. Kultura zachodu w wieku komputera ( Warszawa 1990 ), Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing, książki Remediation: Understanding New Media (napisanej wspólnie z Richardem Grusinem) oraz wielu artykułów o pisaniu, czytaniu i wizualizacji danych w środowisku komputerowym. Bolter jest współtwórcą programu Storyspace - jednego z najlepszych autorskich systemów hipertekstowych dla pisarzy i poetów.

W teorii hipertekstu największą zasługą Boltera jest opisanie zjawiska remediacji - procesu, w którym nowe cyfrowe media przekształcają i "remediują" starsze formy werbalne i wizualne, na przykład to, w jaki sposób internet wpływa na projektowanie graficzne, druk, radio i telewizję.

Książka Writing Space, której pierwsze wydanie ukazało się w 1991 roku, pojawiła się równolegle na komputerowej dyskietce i napisana została w testowej wersji Storyspace. Była to jednocześnie jedna z pierwszych publikacji poświęconych nowym mediom, które same stanowiły przykład remediacji druku przez piksele. Elektroniczną wersję Writing Space (wersja na Macintosha) kupić można w Eastgate Systems.

autor: M. Pisarski