Liberatura na świecie

Liberatura: Lotos 12 liter w redakcji techstowArtykuł Katarzyny Bazarnik o liberaturze zamieszcza lipcowe wydanie Hypermedia Joyce Studies. Joyce, Liberature and Writing of the Book to kolejne wystąpienie polskiej badaczki promujące ideę liberatury (a pośrednio jej realizacje w twórczości Zenona Fajfera i Radosława Nowakowskiego) na arenie międzynarodowej. Wiosną holendersko - amerykańskie wydawnictwo John Benjamins wydało jeszcze jeden artykuł Katarzyny Bazarnik: Liberature: A new literary genre?, który ukazał się w zbiorze Insistent Images przygotowanym przez Uniwersytety w Krakowie, Zurichu i Amsterdamie. W tym przypadku, libaratura wychodzi z kontekstu Joyce'a i jawi się jako jeden z ciekawszych, nowych gatunków artystycznych, które można rozpatrywać w kontekście ikoniczności literatury czy literackości obrazu/fizycznej przestrzeni.

Jednocześnie Zenon Fajfer przygotowuje publikację swojego nowego liberackiego tomu Lotos dwudziestu liter (wersja polska i angielska). Próbne egzemplarze trafiły właśnie do redakcji Techstów. O Lotosie dwudziestu liter będziemy jeszcze pisać. Póki co w najnowszym magazynie techstów udostępniamy czytelnikom utwór Ars poetica Zenona Fajfera - stanowiący wyjątkowy jak na polską literaturę, przykład dynamicznej, elektronicznej poezji.

Czy elektroniczna poezja "emanacyjna" (jak ją nazywa Fajfer) może zaoferować autorowi uprawiającemu liberaturę, gatunek już przełamujący ograniczenia drukowanej książki, coś nowego? Okazuje się, że tak. Dzięki swojej wielowarstwowości, symultaniczności i nielinearności, forma emanacyjna proponuje bliższy rzeczywistemu postrzeganiu zjawisk rodzaj mimetyczności. Patrząc z pozycji czytelnika, możemy też powiedzieć, że odbiór dzieła emanacyjnego, jest bliższy naszemu rzeczywistemu odbiorowi świata.

Mariusz Pisarski 23.07.2007