Holdek z serialu Strartrek, jest dla wielu idealnym interfejsem między człowiekiem a komputerem, tak idealnym, że - jak stwierdził Jaron Lanier - przyczynił się on do spadku zainteresowania ideą VR, jako nie dającą się zrealizować. Michael Heim w swojej Metafizyce Wirtualnej Rzeczywistości, opisywał go tak: Jest to wirtualny pokój, który przekształca słowne polecenia w realistyczne krajobrazy zaludnione przez chodzących i mówiących humanoidów, przepełnione szczegółami, które jawią się w takich detalach, jak w codziennym życiu, do tego stopnia, że trudno je odróżnić od rzeczywistości. Załoga Startreka używa go na przykład do odwiedzenia średniowiecznej Anglii czy Ameryki lat 20-stych.

...

Oto mechanizm holodeku: wchodzimy w obraz, który przedstawia kompletne środowisko. Mimo iż stanowi ono produkt komputerowego kodu, pozostawia komputer niewidocznym. Możemy manipulować obiektami wirtualnego świata i wchodzić w interakcję z jego mieszkańcami tak, jak czynimy to w prawdziwym życiu. Stajemy się bohaterem w tym świecie. Z naszej interakcji z wirtualnym światem powstaje nasza opowieść. Sprawia nam ona przyjemność. Wszystkie te elementy czynią z holodeku optymalny model wirtualnej rzeczywistości, który na obecnym etapie rozwoju technologii komputerowych, nie jest w stanie doczekać się swojej implementacji. W podobny zresztą sposób Xanadu pozostaje optymalnym modelem hipertekstu.

Model Holodeku, na gruncie badań literackich spopularyzowała Janet Murray w swojej książce Hamlet on Holodeck, będącej możliwości użycia rzeczywistości wirtualnej jako nowego medium dla nowego gatunku: interaktywnego dramatu.

Zobacz także: Wikipedia o Holodeku

Ostatnia aktualizacja:

25.08.2022

Cytuj ten wpis jako:

Mariusz Pisarski (never) Holodek - modelowa rzeczywistość wirualna . "Techsty" 25.08.2022 [https://techsty.art.pl/hipertekst/cyberprzestrzen/holodek.htm].

VR cyberprzestrzeń holodek matrix

Mapa połączeń


Legenda

Statystyki


anglii art badań block central codziennym cyberprzestrzen czynimy czynią gatunku gruncie hamlet hipertekst holodek holodeku idealnym img model nowego rzeczywistości swojej techsty value wirtualnej życiu