Lektura hipertekstu mimo tego, iż jest on utworem wielolinearnym, wielosekwencyjnym, zawsze przebiega w sposób linearny - przed czytelnikiem, na ekranie komputera pojawiają się kolejne bloki tekstu, powstała w ten sposób sekwencja jest jednorazową, tworzoną na bieżąco linearną sekwencją. W hipertekście układ następujących po sobie bloków tekstu może być jednak za każdym razem inny, tekst rozgałęzia się tu co chwila i czytelnik skierowywany jest na coraz to inne trajektorie lektury. To właśnie one - odnogi, gałęzie, trajektorie, których tor wyznaczają informacje zawarte w hiperłączach i ruchy podążającego za hiperłączami czytelnika, sprawiają, że hipertekst to utwór wielolinearny o zmultiplikowanych możliwościach odczytań i aktualizacji powieściowego materiału z powieściowej bazy, z pola zdarzeń. .

Sukcesem autora nazwać trzeba przypadek, gdy trajektorje lektury są przez niego względnie przewidziane, tak by czytelnik wchodząc na jedną z odnóg i dobiegając do końca miał poczucie spełnienia, możliwość zakończenia lektury lub znalezienia sobie innego obszaru eksploracji tekstualnego przestrzennego miasta, przeskoczenia na inną odnogę. Nie tak rzadko trajektorie tworzą jednak pętle - co nie jest jeszcze najgorszym rozwiązaniem, bywa również, że odnogi są tak dziurawe, a tworzące je leksje tak odległe od siebie i tak mało autonomiczne, że czytelnik doznaje przygnębiającego poczucia zagubienia.

test

Ostatnia aktualizacja:

14.01.2024

Cytuj ten wpis jako:

Mariusz Pisarski (never) Rozgałęzienia . "Techsty" 14.01.2024 [].

hipertekst leksja tekst cyfrowy węzeł

Mapa połączeń


Legenda

Statystyki


art autora bazy bywa być central chwila czytelnik ekranie eksploracji galezie hipertekst img lektury mapa nawigacja odnogi outgoing source sposób target techsty tekstu trajektorie zagubienie