Pole pisma

Druk to jedna z szeregu technologii piśmienniczych zachodniej cywilizacji. Literatur w ciągu tysiącleci przechodziła i będzie przechodzić proces remediacji, przenoszenia się z jednego, dominującego w danym czasie medium, na inne, jako główny sposób rozpowszechniania się literatury. Przedmiotem remediacji jest pole pisma - jednostka medium będącego nośnikiem druku. Polem pisma w czasach wczesnej starożytności były kamienne tabliczki. Później - zwój papirusu, zastąpiony przez stronę ręcznie zapisywanego kodeksu, a ta z kolei - zastąpiona została stroną drukowną, która była polem pisma dla literatury drukowanej. Dziś, dla literatury elektronicznej, w środowiskach hipertekstów, polem pisma stał się także elektroniczny, interaktywny ekran komputera.

Pole pisma to przestrzeń, na której od wieków wyrażał się ludzki umysł. Na interaktywnym ekranie, który pozwala ingerować w zapisany w nowym medium tekst, trudno, jak pisze Jay David Bolter, odróżnić czasami, gdzie kończy sie pole pisma, a gdzie zaczyna się umysł.

autor: M. Pisarski